Hallittua ja kokonaisvaltaista projektiosaamista

Corella tarjoaa konsultointipalveluja liittyen vaativien yrityssovellusten määrittelyyn, suunnitteluun ja toteutukseen. Laajojen liiketoiminnallisten kokonaisuuksien hahmottaminen ja pilkkominen helposti hallittaviin, ylläpidettäviin ja uudelleenkäytettäviin komponentteihin ovat Corellan tavoitteita, jotka ovat etusijalla edellä mainituissa sovelluskehityksen vaiheissa. Yhtiöllä on käytännön kokemusta projekteista, joissa on luotu onnistuneita ratkaisuja ja standardeja asiakasyrityksen tietotekniseen palveluarkkitehtuuriin (SOA), sovellusten välisiin integraatioihin (EAI) ja uudelleenkäyttöön liittyviin haasteisiin.

Joustavat ja tehokkaat ratkaisut asiakkaan liiketoimintaympäristöön

Yhtiön tekninen ydinosaaminen koostuu Java EE –sovelluskehityksen hallinnasta. Tutuimpia välineitä ovat IBM WebSphere- ja IBM Rational-tuoteperheet. Tehokkaat ja ylläpidettävät ohjelmistoratkaisut voidaan toteuttaa myös muiden ohjelmistotoimittajien Java EE –alustoilla tai open source -tuotteilla. Teknistä toteutusta tukee vankka osaaminen yleisistä suunnittelumalleista (design patterns), UML-mallinnuksesta sekä erityisesti uudelleenkäytettävyyteen tähtäävästä käyttötapausmallinnuksesta. Ohjelmistokehitysprosessi voidaan toteuttaa asiakkaan valitsemalla menetelmällä ja vain niiltä osin kuin se on liiketoiminnallisesti perusteltavaa.

Corella tarjoaa tietoteknisiä ratkaisuja eri liiketoiminta-alueille. Finanssialalta yhtiöllä on merkittävä (10 v) kokemus ja useita menestyksekkäitä referenssejä.